Solpump

 

En solpump kan vara lösningen på olika bevattningsbehov. Pumpen drivs av solenergi och kan försörja t. ex. droppbevattning av olika grödor. Har man ett behov av att bevattningen måste vara igång även under mindre soliga dagar finns hybridlösningar där pumpen, automatiskt, kan energiförsörjas från elnätet eller även av ett elverk.