Det finns solpumpar till alla behov och önskemål. Varje projekt dimensioneras efter de aktuella förutsättningarna. Systemens produktion kan följas trådlöst via internet och även justeringar kan göras utan att man behöver besöka platsen.