Genom att koppla in en PowerPack till din solpump kan du pumpa vatten dygnets alla timmar. PowerPack täcker upp med strömförsörjning då solen inte lyser tillräckligt för att energiförsörja pumpen. PowerPack finns till alla pumpmodeller inom PS2 systemet.